Fritidshusforsikring

Du har sikkert et fritidshus, fordi du gerne vil slappe af og nyde din familie. En Fritidshusforsikring hos Aros Forsikring giver dig ro i sindet, så du ikke skal være bekymret, hvis uheldet er ude.

Fritidshusforsikringen dækker

  • Brand
  • Bygningsbeskadigelse inkl. Husejeransvar
  • Retshjælp
  • Glas og sanitet
  • Tyveri- og hærværksskader 

Tilvalg - gør din forsikring endnu bedre

 
Svamp og insekt

Her dækkes udgifter til reparation af bygningsskade, som er forårsaget af trænedbrydende svampe og træødelæggende insekter.

Skjulte rør og kabel

Her dækkes skader, der er en følge af utætheder i bygningens skjulte rørinstallationer og kabler.

Stikledning

Her dækkes skader, der er en følge af utætheder i stikledningerne i jorden.

Indbo

Her dækkes privat indbo, som er en del af fritidshusets normale udstyr. Tilvalget erstatter, hvis indboet bliver beskadiget ved brand, hærværk, skybrud, vandskade, eller hvis det bliver stjålet.
 

Ring til Aros Forsikring

Kunderådgivning


 

Værd at vide

Brandforsikring

Denne dækning er som regel obligatorisk, da de fleste husejere har lån i deres fritidshuse, og långiveren stiller normalt som krav, at der som minimum er tegnet brandforsikring på huset.

Anden bygningsbeskadigelse inkl. retshjælp, husejeransvar, glas og kumme

Herunder hører storm-, vand- og frostskader, tyveri- og hærværksskader samt pludselig opstået skade.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Forsikringsbetingelser

Læs mere om betingelserne for vores Husforsikring.
Har du spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen 

7010 4222  


 

Andre forsikringer til dig 

Indboforsikring Sumløs – inklusiv ID-Sikring, Web CLEAN-UP, tricktyveri og psykologisk krisehjælp.
Læs mere
Bilforsikring Lån trygt din bil ud til dine børn, børne- og svigerbørn
– uden ekstra selvrisiko.
Læs mere
Ulykkeforsikring Hos Aros Forsikring har vi modet, når det gælder
ekstrem sport
Læs mere
Husforsikring Sikrer dig mod rådskader, der har betydning for
træets bære- eller funktionsevne
Læs mere
Nyhedsbrev
Kontakt mig