29. oktober 2018

Har du fået en stormskade?

Egon, Dagmar, Bodil, Knud og Allan - ubudne gæster, som raserer og ødelægger. Flere storme har de seneste år lagt deres besøg forbi Danmark, og det går hårdt udover tage, bygninger og haver. Læs hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået en stormskade, bliv klogere på hvad forsikringen dækker og få tips til, hvordan du kan forebygge skader inden en storm. stormskader-aros-forsikring

Inden du anmelder skaden

Når det er forsvarligt og sikkert, er det vigtigt, at du forsøger at begrænse skadens omfang og forebygge, at der ikke sker yderligere skader eller forværring af skaden, der er sket.

Forsøg i første omgang at redde dine ting. Hvis du skal have erstatning for ting, som er ødelagt, er det vigtigt, at du ikke smider dem væk, men gemmer dem.

Er der f.eks. blæst tagsten af taget, eller er et vindue blevet smadret, skal skaden afdækkes for at undgå, at der trænger fugt eller kulde ind i huset. Brug presenninger, træplader, plastik eller andet materiale, som kan holde vand og vind ude. Husk dog, at tage de rette sikkerhedsforanstaltninger under en storm.

Har du oplevet strømsvigt, er det en god idé at tjekke din fryser. Flyt eventuelt madvarer eller lignende over til naboer, familie eller venner, som har strøm og plads i fryseren.

 


 

Har du fået en stormskade?

Har du fået en større stormskade?

Har du fået en større stormskade, f.eks. et afrevet tag eller et træ, der er væltet ned over huset, anbefaler vi, at du ringer til vores skadeafdeling på telefon nr. 8734 5099 (døgnvagt).

Har du fået en mindre stormskade?

Mindre stormskader er f.eks. løsrevne tagsten eller et væltet drivhus. Ved disse former for mindre stormskader kan du anmelde skader online på vores hjemmeside.

Anmeld skade - klik her

Husk at tage billeder af skaden, da det er vigtigt med dokumentation når vi behandler skaden.

 


 

Sådan er du dækket ved skader efter storm

Har du oplevet:

 • Træer, der vælter indover huset
 • Tagsten, der er blæst af
 • Ruder, der er blevet suget ud
 • En trampolin, der blæser igennem et vindue
 • Skader, som er sket i forbindelse med storm, er ret nemme at afgøre, og de vil som regel blive dækket af forsikringen.

Er du uheldig og har oplevet skader under en storm, skal du forholde dig til to forskellige forsikringer. Hvis det er din bolig, som har fået skader under stormen, f.eks. hvis taget er blæst af huset, drejer det sig om din Husforsikring. Er der i forbindelse med stormen sket skade på dine ejendele f.eks. ved en vandskade som følge af at taget er blæst af, drejer det sig om din Indboforsikring.

Forsikringerne dækker dog først, når stormen når en vindhastighed på 17,2 meter i sekundet eller derover. Du kan på forsikringsvejret.dk tjekke, om der har været storm på din adresse.

Husforsikringen

Du behøver ikke købe en Tillægsforsikring for at være dækket i forbindelse med stormskader. Det indgår nemlig i Husforsikringen på samme måde som bygningsbeskadigelse og brand. En tommelfingerregel er, at alle de ting, som ikke falder ud, hvis man vender huset på hovedet, er dækket af Husforsikringen.

Hobbydrivhuse og hegn

Har du et hobbydrivhus eller et skur i haven, som er blevet skadet i forbindelse med en storm, dækker forsikring som regel, dog ikke glas i drivhuse. Det er dog et krav, at det er monteret på et muret eller støbt fundament, og så skal de være nævnt i din police som en del af dækkede bygninger.

For hegn gælder det også, at stolperne skal være monteret på støbte fundamenter, og at disse er synlige over jorden. Vi dækker også trykimprenerede stolper i jorden i forbindelse med hegn og stakitter.

Skadesbegrænsning

Skadesbegrænsning er, når du f.eks. skærmer et smadret vindue af med en plade, eller du har tildækket et hul i taget. Har du haft omkostninger i den forbindelse, dækker forsikringen udgifterne, såfremt omkostningerne har været rimelige.

Hvad dækker forsikringen ikke ved storm?

Forsikringen dækker det meste efter en storm, men der er dog en række ting, som du ikke kan få erstatning for.
Vi dækker også trykimprenerede stolper i jorden i forbindelse med hegn og stakitter.

Forsikringen dækker ikke:

 • Oprydning efter storm f.eks. i forbindelse med et væltet træ. Husforsikringen dækker kun den del af oprydningen, som er i direkte forbindelse med huset.
 • Haveanlæg, havemøbler, planter, haveskulpturer osv., hvis haveskulpturen ’blot’ er væltet på grund af kraftig vind, er den altså ikke dækket af forsikringen.
 • Er det bestemt, at en bygning skal nedrives før en skade sker, dækker forsikringen ikke, (måske dækkes oprydning)

Hvilke forudsætninger skal opfyldes for at få dækning af stormskader?

 • Meld skaden hurtigst muligt
 • Sørg for at begrænse skaden mest muligt.
 • Gem kvitteringer, hvis du har haft udgifter til skadesbegrænsning
 • Tag billeder af skaden til dokumentation
 • Gå ikke i gang med at udbedre skaden selv, inden du har talt med os, da vi skal have mulighed for at taksere skaden først
 • Vær sikker på, at alle bygninger på din grund er skrevet med i policen, og dermed er dækket af Husforsikringen

Læs her, hvordan du kan forebygge skader, når stormen er på vej

Har du spørgsmål til stormskader, er du velkommen til at ringe til Aros Forsikrings Skadeafdeling på telefon nr. 8734 5099

Tilbage
Nyhedsbrev
Kontakt mig