poul-erik-jensen-taksator-aros-forsikring

Poul Erik Jensen - Taksator

Email: pej@aros-forsikring.dk
Direkte tlf.: 2114 1611
Jeg har en uddannelse som tømrer, og efterfølgende har jeg uddannet mig til bygningskonstruktør. I 6 år arbejdede jeg som arkitekt på en tegnestue, og herefter var jeg tømrermester i 6 år.

Desuden har jeg arbejdet som freelance taksator for Købstædernes Brandforsikring og forsikringsselskabet Norden. Fra 1981 til 2014 var jeg ansat som taksator og bygningskonsulent i FSO.

Med min baggrund føler jeg mig kvalificeret til at servicere kunderne hos Aros Forsikring.
Nyhedsbrev
Kontakt mig