07. november 2019

Ny terrorforsikringslov

Folketinget har den 1. juli 2019 vedtaget en ny terrorforsikringslov, der har til formål at sikre dig som borger erstatning ved terrorskader. Disse terrorskader kan være forårsaget af nukleare, biologiske, kemiske eller radiologiske våben, også kaldet NBCR-terror.

Ny terrorforsikringslov

Der er tale om en statslig forsikringsordning, som dækker skader på bygninger, motorkøretøjer, jordområder og løsøre, der bliver beskadiget, forurenet eller uanvendelige på grund af NBCR-terror. Dog er det en betingelse at disse genstande er brandforsikret, hvis der skal være ret til erstatning.

Disse dækninger har tidligere været dækket af Aros Forsikring, men da staten nu hæfter for skader, som sker som følge af NBCR-terror, ophører dækningen herfor på alle de forsikringer, som tidligere har omfattet dette.

Det er dog stadig hos Aros Forsikring, at en skade skal anmeldes, da vi som forsikringsselskab skal håndtere skadebehandlingen for staten. Skaden vil blive udbetalt igennem den nye statslige myndighed kaldet Terrorrådet, som er den myndighed, der forvalter terrorforsikringsloven.

Det er heldigvis uhyre sjældent, at den slags skader sker, men skulle det ske, er Aros Forsikring klar til at hjælpe dig!

Du kan ringe til os på

7010 4222

Tilbage