08. december 2016

Voldsomt Tøbrud

Der er tale om et tøbrud, når der ligger en vis mængde sne, og temperaturerne skifter fra frysegrader til tøvejr over kort tid. Læs hvordan du er dækket ind ved tøbrud, og få gode råd til hvad du kan gøre for at forebygge skader. toebrud-daekning-aros-forsikring

Voldsomt Tøbrud

Snemændenes levetid bliver kortere og kortere med årerne i takt med klimaforandringerne. Med skiftende temperaturer følger fugtige vintre med voldsomme tøbrud og store vandmasser. Det kan resultere i alvorlige vandskader i hjemmet. Læs hvordan du er dækket ind ved tøbrud, og få gode råd til hvad du kan gøre for at forebygge skader.

Hvornår er der tale om et tøbrud?

Der er tale om et tøbrud, når der ligger en vis mængde sne, og temperaturerne skifter fra frysegrader til tøvejr over kort tid. Per definition er det et tøbrud, når temperaturerne stiger fra minusgrader til f.eks. 8-10 plusgrader i løbet af et halvt døgn

Hvordan er du dækket ved tøbrud?

Når vi vurderer, om forsikringen dækker efter et voldsomt tøvejr, er udgangspunktet altid, at se på, hvordan skaden er sket.

Hus- og indboforsikringen dækker eksempelvis, hvis:

  • Oversvømmelse skyldes vandmængden fra overfladevand eller tag og trænger ind i  bygningen, selvom det er intakt
  • Afløbsforholdene er i orden, og der på trods af dette stiger vand op fra afløbet
  • Vandet trænger ind gennem naturlige utætheder f.eks. skotrende eller ventilationsåbninger

Forsikringen dækker til gengæld ikke, eksempelvis hvis:

  • Nedløbsrøret ikke er renset, og vandet derfor ikke har mulighed for at løbe ned i afløbet
  • Vandet kommer ind ved taget, gennem revner eller andre utætheder (med mindre at du har tegnet Udvidelse 1 Husforsikring)
  • Oversvømmelsen kommer fra havet, en sø, fjord, å eller vandløb

Hvad kan du gøre, hvis du oplever skader ved tøbrud. Læs mere >

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, eller er du i tvivl, om din forsikring dækker din skade, så ring til Aros Forsikrings skadeafdeling på telefon nr. 8734 5099 

Tilbage