Book Johnny Sort til jeres klub

johnny-sort-støtte-aros-forsikring

Johnny Sort - ambassadør for Aros Forsikring

Aros Forsikring har indgået samarbejde med konsulent og foredragsholder Johnny Sort, så vi sammen kan øge vores engagement i foreningssammenhænge. Johnny Sort er en fighter, som trods handicap og kroniske smerter altid har været aktiv sportsudøver og dedikeret foreningsmand. Han har bl.a. været frivillig fodboldtræner, spillet billard på eliteplan og skabt positiv udvikling og stor medlemstilvækst i mange foreninger.

Johnny Sort er en inspirerende ildsjæl, som har modtaget flere priser og stor anerkendelse for sit frivillige engagement og arbejde i foreningslivet.

Foredrag til jeres klub eller forening

Som ambassadør for Aros Forsikring tager Johnny Sort ud og holder foredrag i jeres klub eller forening. I vil blive underholdt, men også få en masse brugbar inspiration og ny perspektiver i foreningslivet, som kan gavne jeres klub eller forening fremadrettet.

For Johnny Sort er foreningslivet ikke bare interesser og fællesskab - det er livskvalitet. “Jeg er stolt af samarbejdet med Aros Forsikring og glæder mig til at komme ud til jer og være med til at gøre en forskel i jeres klub eller forening” fortæller Johnny Sort.

 

Johnny Sort tilpasser gerne foredraget, så det er målrettet jeres behov eller udfordringer. For yderligere eller spørgsmål vedr. Johnny Sort se www.johnnysort.dk.


 

Book forsikringsmøde og få støtte med et foredrag

Vi vil hos Aros Forsikring gerne støtte og styrke foreningslivet i Danmark. Vi tilbyder derfor uforpligtende forsikringsmøder til en gruppe af jeres medlemmer og tilbyder samtidig, at I får fornøjelsen og glæden af et inspirerende og motiverende foredrag. Når vi styrker Aros Forsikring med nye kunder, kan vi gøre en forskel for flere forsikringskunder, samt støtte flere foreninger og klubber.

Vi samarbejder allerede med en lang række klubber, foreninger og støtter lokale aktiviteter, som samtidig støtter op om alle de fantastiske, frivillige ildsjæle, der gør en forskel i foreningslivet.


 

Er I interesseret i et underholdende og brugbart foredrag?

Vi vil rigtig gerne støtte jeres lokale klub eller forening og mener et foredrag med Johnny Sort er en rigtig god mulighed for det.

Vil du høre mere om, hvordan jeres klub eller forening kan få et inspirerende og motiverende foredrag, som kan give nye perspektiver i den daglige drift?

Så send en mail på cms@aros-forsikring.dk eller ring på tlf. 2111 5022.

 

Med venlig hilsen

Assurandør
Thomas Steen Vilhelmsen
Tlf. 2120 3301
Mail: tsv@aros-forsikring.dk

 

Læs mere om: 

"Vær aktiv" – vi støtter det lokale foreningsliv!

Nyhedsbrev
Kontakt mig