Ordinær inspektion fra Finanstilsynet


Finanstilsynet var på ordinær inspektion på Aros Forsikrings kontor i foråret 2017 og er nu vendt tilbage med den endelige redegørelse. Finanstilsynet havde generelt ingen bemærkninger til selskabets forretning.

Finanstilsynet har bedt selskabet oplyse om 5 påbud og 1 påtale.

Der er udelukkende tale om mindre forhold, og selskabet har allerede rettet op på disse, og efterfølgende er rettelserne godkendt af Finanstilsynet.

Nyhedsbrev