Berit Larsen - Driftsleder / underwriter / bestyrelsesmedlem

Direkte tlf.: 8734 5008
Bestyrelsen i Aros Forsikring er valgt af de delegerede og består af:

Formand Lars Dahl-Nielsen

Næstformand Michael Busck

Peter Rosenkrands

Henri Klaaborg

Berit Larsen

Rene Højgaard Berthelsen

Bestyrelsen udgør sammen med direktionen ledelsen i Aros Forsikring og udstikker de overordnede linjer for selskabets drift, samt overvåger at regnskabet tilrettelægges og udføres betryggende.