Forsikringsordbogen

Forsikringer kan være en jungle. Derfor har vi lavet en forsikringsordbog, der kan hjælpe dig med at forstå selv de mest snørklede forsikringsbetegnelser. Klik på forbogstavet for det ord, du søger, og lær eksempelvis mere om, hvad en ’Sumløs Indboforsikring’ egentlig er.

A.

Afbestillingsforsikring

En forsikring, der tilbagebetaler prisen på din rejse, hvis du bliver forhindret i at tage afsted. Det kunne f.eks. være ved sygdom eller dødsfald af pårørende.

 

Afdrag på selvrisiko

Du kan vælge at dele betalingen af din selvrisiko op i mindre bidder – helt uden renter og gebyrer! Du vælger selv, om du vil betale over 2, 4, 6 eller maks. 8 måneder – så længe raten pr. måned udgør mindst 250 kr.

 

Ansvarsforsikring

En Ansvarsforsikring dækker, hvis du kommer til at lave skade på andre eller deres ejendele. En Ansvarsforsikring er lovpligtig til bil, hund, motorcykel og knallert. Alle disse kan fås hos Aros Forsikring.

B.

Bilforsikring

Bilforsikringen inkluderer den lovpligtige Ansvarsforsikring, der dækker, hvis du kommer til at lave skade på andre eller deres ejendele. Den inkluderer desuden også en Førerulykkesforsikring uden merpris. Derudover kan du med fordel tilvælge Kaskoforsikring, Aros Autohjælp PLUS, Friskadedækning og Udvidet glasdækning.

D.

Delt selvrisiko

Se ’Afdrag på selvrisiko’.

 

Dobbelterstatning

Har du en Ulykkesforsikring, er du berettiget til at få udbetalt det dobbelte af din erstatning, hvis du ved en ulykke får en méngrad på over 30%. 

 

Dobbeltforsikring

Dobbeltforsikring opstår, hvis du forsikrer dig selv eller dine ejendele to gange. Et klassisk eksempel på dobbeltforsikring opstår, hvis du både har Elektronikforsikring på din Indboforsikring og samtidig køber en forsikring til din iPhone hos forhandleren.

 

Dækningsberettiget skade

En skade er dækningsberettiget, hvis skadens omstændigheder opfylder kravene, som de fremgår i forsikringsbetingelserne.

E.

Elektronikdækning

Dækker alle elektriske apparater i op til 5 år fra købsdatoen. Elektronikdækning dækker næsten alle former for skader, eksempelvis hvis du taber iPhonen eller dine børn kommer til at ødelægge iPad’en. Dermed undgår du at skulle købe forsikringer til hvert elektroniske apparat.

 

Erstatningssum 

Erstatningssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

F.

Farlig sport

Vores Ulykkesforsikring dækker alverdens former for sport – også de mere risikable. Faktisk er der kun tre typer sport, vi ikke dækker: professionel sport, bjergbestigning/bjergklatring og motorcrossløb/kørsel på godkendt bane.

 

Forsikringssummen 

Det samme som erstatningssummen. Forsikringssummen er det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

 

Forsikringstageren 

Den person, der underskriver og dermed køber forsikringen. Dækker forsikringen også husstanden, vil alle med fast bopæl på husstanden betegnes som forsikrede.

G.

Genanskaffelsesprisen 

Det beløb, en genstand vurderes til, hvis den er bortkommet, ikke kan repareres eller ikke kan genanskaffes. Genanskaffelsesprisen vurderes ud fra genstandstype, alder og evt. stand.

 

Glas og sanitet 

Betegnelse for vinduer, toilet, kogeplader, kumme og håndvaske.

 

Godkendt lås 

Cykel- eller kædelås godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller Aros Forsikring (personlig/privat aftale).

 

Godtgørelse

Det samme som erstatningssummen. Det beløb, du får udbetalt ved en dækningsberettiget skade.

H.

Helkunde 

Du er helkunde hos Aros Forsikring, hvis du har 3 eller flere af vores hovedprodukter. Dermed opnår du en rabat på 10% på alle dine forsikringer samt andre fordele. Hovedprodukterne består af Indbo- Hus-, Sommerhus-, Bil-, Elbil- og Ulykkesforsikring.

 

Helårsbolig 

En helårsbolig er et hus, der er beregnet til beboelse hele året rundt. Fritids- og sommerhuse kan under visse omstændigheder lovmæssigt blive betragtet som helårsboliger.

 

Husejeransvarsforsikring 

Som husejer har man ansvaret for skader, der pådrages andre personer, deres dyr og ejendele. Det kunne f.eks. være en fodgænger, der falder og slår sig på husets fortov, der ikke er ryddet for sne. Med en Husejeransvarsforsikring dækkes skader, der er forsikringstagerens ansvar.

 

Husforsikring 

Husforsikringen dækker dit hus ved brand, bygningsbeskadigelse (inkl. husejeransvar), tyveri- og hærværk, storm-, vand-, kortslutnings- og frostskader samt pludseligt opståede skader. Hertil fås en række tilvalgsforsikringer.

 

Husforsikring Udvidelse I 

En Udvidelse I på Husforsikringen dækker

 • Kosmetiske forskelle ved skader
 • Udvidet vandskade
 • Udsivning fra synlige installationer
 • Skader fra skadedyr

 

Husforsikring Udvidelse II 

En Udvidelse II på Husforsikringen dækker

 • Fejl og svigt i husets faste elektriske installationer
 • Pludselig skade sket ved daglig brug
 • Tab af vand/olie/gas ved en skade på rør eller stikledning

 

Husstand: Hvem er omfattet? Alle der er registreret på adressen er omfattet af forsikringer, der dækker hele husstanden. Desuden gælder Indboforsikringen for alle børn under 21, selvom de ikke bor på adressen. Det er dog en forudsætning, at barnet bor alene. 

I.

Indboforsikring 

Forsikring, der dækker dine ejendele/genstande i hjemmet – f.eks. møbler, køkkenudstyr, radio/TV osv. Din Indboforsikring indeholder også en Ansvarsforsikring, ID-Sikring, WEB CLEAN-UP samt retshjælp.

 

Indbrudstyveri 

Når der begås indbrud i dit hjem. For at der kan være tale om et indbrudstyveri, skal der være synlige tegn på opbrud.

 

Indeksregulering 

At en forsikring er indeksreguleret betyder, at prisen kan reguleres hvert år i takt med lønindekset.

 

Invaliditetssum 

Det beløb, du får udbetalt, hvis du efter en ulykke bliver 100% invalid. Det er det samme som dækningssummen på din Ulykkesforsikring. 

 

K.

Kaskoforsikring (bil) 

En Kaskoforsikring dækker enhver skade på det forsikrede køretøj samt tyveri af køretøjet. Den indeholder desuden redningshjælp i udlandet og gratis reparation af stenslag.

 

Klassisk bil/køretøj 

Hvis dit køretøj er mellem 25 og 34 år gammelt, kan det forsikres som et klassisk køretøj.

L.

Lovliggørelseserstatning:

Den mérpris, det ville koste at genopføre eller reparere et nyt hus i forhold til dit ældre hus. Er dit hus derfor fra f.eks. 1970, vil nye byggekrav gøre huset dyrere at genopføre eller reparere. Lovliggørelsesprocenten er på 10%. Lovliggørelsesprocenten gør, at de nye byggekrav vil blive finansieret med op til 10% af din gamle husstands vurderede pris.

M.

Medicinsk forhåndsvurdering 

Hvis du har eksisterende sygdomsforløb, skal du inden en rejse få lavet en medicinsk forhåndsvurdering. Dette gøres via SOS International.

 

Méngrad:

Méngraden er den procent invaliditet, som en skade bliver vurderet til. Méngraden fastsættes af en læge ca. et år efter, skaden er sket. Herefter udbetales der procentmæssigt i forhold til invaliditetssummen. Har du eksempelvis en invaliditetssum på 1 million, og får en skade med en méngrad på 5%, så får du udbetalt 50.000 kr.

 

Mit Aros:

Mit Aros er din kundeportal. Her kan du se dine policer, tidligere skader, lave fuldmagter, mm. Du finder Mit Aros her.

P.

Pludselig skade 

Ved pludselig skade forstås en skade med øjeblikkelig skadevoldende virkning. Det vil sige, at skaden skal ske på ét tidspunkt og ikke over et tidsrum. Det kunne eksempelvis være, at du taber dine briller eller spilder et glas rødvin i sofaen.

 

Police 

Din police er dit forsikringsbevis. Du modtager din police ca. 14 dage før din forsikring træder i kraft og får den tilsendt med post eller via e-Boks. Din police er også tilgængelig, når du logger ind på Mit Aros.

 

Præmie 

Din præmie er den pris, du betaler for at have forsikringen. Din præmie kan betales årligt, halvårligt eller månedligt.

 

Psykologisk krisehjælp

Bliver du udsat for en traumatisk hændelse, kan du modtage psykologisk krisehjælp. Har du en Indboforsikring, kan alle pårørende i husstanden modtage psykologisk krisehjælp. Ved Ulykkesforsikringen er det kun personen, der kommer ud for uheldet, der kan modtage psykologisk krisehjælp.

R.

Restværdi 

Beskadiges din bygning med mindst 50% af nyværdien, kan du vælge at få den revet ned og i stedet opført en tilsvarende ny. Du kan dog også vælge at få den ’gamle’ repareret, hvis du foretrækker det. Restværdidækning er en del af din Husforsikring.

 

Retshjælpsforsikring 

Forsikringen dækker udgifter ved visse private retssager. Dette kunne eksempelvis være ved uenigheder med naboen om skel ved matrikler. Se mere i Indboforsikringens betingelser under pkt. 13.2.

S.

Selvrisiko 

Det beløb, du som kunde selv skal betale for at benytte dig af en forsikring ved en skade. Selvrisikoens beløb varierer fra forsikring til forsikring, og kan ved visse forsikringer reguleres af dig som kunde. Du kan se dine selvrisici på Mit Aros.

 

Simpelt tyveri 

Hvis du bliver bestjålet på gaden eller i en uaflåst bygning. Det kunne eksempelvis være tyveri af din håndtaske eller rygsæk på gaden.

 

Skadevolder 

Personen, der i en skadesituation er ansvarlig for skaden.

 

Skjulte rør og kabler 

Ved skjulte rør og kabler forstås rør og kabler, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum eller lignende lukkede rum. For at forsikre disse, skal du tilvælge ”Skjulte rør og kabler” til din Husforsikring.

 

Stikledninger 

Stikledninger er en fællesbetegnelse for de rør, kabler og ledninger, som fører fra huset og ud til hovedledningen.

 

Sumløs Indboforsikring 

Vores Indboforsikring har ikke noget maksimum for den samlede værdi af dit indbo.

T.

Tandskade 

Er du mellem 30-70 år, kan du få vælge en Tandforsikring, der dækker de fleste indgreb og behandlinger hos tandlægen. Er du mellem 18-29 år, og har du en Ulykkesforsikring, får du Ungdomstandforsikringen helt gratis! Forsikringerne dækker blandt andet behandlinger som kroner og implantater, udtrækning af tænder, rodbehandlinger, osv.

 

Tilvalgsforsikring 

Med tilvalgsforsikringer kan du skræddersy dine forsikringer, så de passer til netop dine behov.

 

Tinglysning 

Tinglysningen er en offentlig registrering af alle dine ejendele, ejendom, værdier, aktiver, osv.

U.

Ulykkesforsikring 

En Ulykkesforsikring dækker, hvis du kommer til skade og har brug for behandling, der ikke er dækket af det danske sundhedsvæsen. Du får også erstatning, hvis du får et varigt mén, eller f.eks. bliver skadet under udøvelse af farlig sport. Din Ulykkesforsikring bortfalder aldrig på grund af din alder.

V.

Veteranbil/veterankøretøj:

Du kan forsikre din bil eller motorcykel som et veterankøretøj, hvis det er over 35 år gammelt. Hvis dit køretøj er mellem 25 og 34 år gammelt, kan det forsikres som et klassisk køretøj.

 

Veteranbilforsikring:

Aros Veteranbilforsikring har de bedste vilkår på markedet!

Se udvalgte fordele her:

 • Intet krav om at køretøjet skal være 100% originalt
 • Intet krav om medlemskab af klub
 • Lejlighedsvis kørsel hele året – uden tillægspris for kørsel om vinteren
 • Selvrisiko ansvar alene: 1.033 kr. 
 • Selvrisiko kombineret ansvar 0 kr., kasko 1.033 kr.
 • Fast præmie og intet bonustab efter skade
 • Reservedele på attraktive vilkår (Hvis du har tegnet en Kaskoforsikring til din veteranbil)

Å.

Årsrejseforsikring 

En Årsrejseforsikring er et tilvalg til din Indboforsikring. Den dækker hele husstanden ved rejser på op til 60 dage, men kan udvides til 90 dage. Det er op til dig, om Årsrejseforsikringen skal dække i Europa eller hele verden. Har du Aros Ung Indboforsikring, kan den forlænges til 6 måneder.

Forbehold

Denne ordbog kan  have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser under https://www.aros-forsikring.dk/forsikringer/forsikringsbetingelser/