Husforsikring

Som husejer skal du passe godt på dit hus. Derfor anbefaler vi, at du tegner en Husforsikring. Hos os kan en Husforsikring sammensættes på mange måder, så den dækker netop dine behov.

Husforsikringen dækker

  • Brand  
  • Bygningsbeskadigelse inkl. husejeransvar 
  • Retshjælp
  • Glas og sanitet – uanset årsagen og med en selvrisiko på 0 kr.
  • Tyveri- og hærværksskader
  • Storm-, vand- og frostskader
  • Pludselig opstået skade.

Topplacering af kunderne

Tilvalg - gør din forsikring endnu bedre


Svamp og insekt

Her dækkes udgifter til reparation af bygningsskade, som er forårsaget af trænedbrydende svampe og træødelæggende insekter.

Skjulte rør og kabel

Her dækkes skader, der er en følge af utætheder i bygningens skjulte rørinstallationer og kabler.

Stikledning

Her dækkes skader, der er en følge af utætheder i stikledningerne i jorden.

Udvidelse 1

Her dækkes kosmetiske forskelle ved en dækningsberettiget skade (med 50% af udgiften), udvidet vandskade (skade efter nedbør, grundvand eller fygesne), skade forårsaget af skadedyr og udsivning fra synlige installationer samt fra beholdere og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter.

Udvidelse 2

Her dækkes mekaniske funktionsfejl (fejl og svigt i husets faste elektriske installationer), anden pludselig skade opstået ved daglig brug og tab af vand, olie og gas i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør og stikledninger.

 

Prisen falder


 

Ring til Aros Forsikring

Kunderådgivning

__________________________________________________________________________________________________________________________

Værd at vide

Brandforsikring

Denne dækning er som regel obligatorisk, da de fleste husejere har lån i deres huse, og långiveren stiller normalt som krav, at der som minimum er tegnet
brandforsikring på huset.

Anden bygningsbeskadigelse inkl. retshjælp, husejeransvar, glas og sanitet

Herunder hører storm-, vand- og frostskader, tyveri- og hærværksskader samt pludselig opstået skade.

Svampe-, insekt- og rådskade

Her dækkes udgifter til reparation af bygningsskade, som er forårsaget af trænedbrydende svampe, insekter eller råd.

Rørskade

Her dækkes skader, der er en følge af utætheder i bygningens skjulte rørinstallationer samt stikledninger.

Udvidelse 1 + 2

Her dækkes udvidet vandskade, kosmetiske forskelle, skade forårsaget af gnavere, mekaniske funktionsfejl samt anden pludselig skade opstået ved daglig brug.


 

Forsikringsbetingelser

Læs mere om betingelserne for vores Husforsikring.
Har du spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen
7010 4222 


 

Andre forsikringer til dig 

Indboforsikring Sumløs – inklusiv ID-Sikring, Web CLEAN-UP, tricktyveri og psykologisk krisehjælp.
Læs mere
Fritidshusforsikring Hos Aros Forsikring er du dækket mod de flest tænkelige skader.
Læs mere
Ulykkesforsikring Dækker personskade og deltagelse i farlig sport som gokartløb eller historisk/klassisk motorløb.
Læs mere
Bilforsikring Lån trygt din bil ud til dine børn, børne- og svigerbørn
– uden ekstra selvrisiko.
Læs mere
Nyhedsbrev
Kontakt mig