Husforsikring

Som husejer skal du passe godt på dit hus. Derfor anbefaler vi, at du tegner en Husforsikring. Hos os kan en Husforsikring sammensættes på mange måder, så den dækker netop dine behov.

En Husforsikring hos Aros Forsikring dækker

  • Brand  
  • Bygningsbeskadigelse inkl. husejeransvar 
  • Retshjælp
  • Skader fra kortslutning, overspænding eller anden elektrisk defekt
  • Tyveri- og hærværksskader
  • Storm-, vand- og frostskader
  • Pludseligt opstået skade.
  • Ejendommes andre bygninger, f.eks. garage, udhus og skur

Topplacering af kunderne

Tilvalg - gør din Husforsikring endnu bedre


Svamp og insekt

Her dækkes udgifter til reparation af bygningsskade, som er forårsaget af trænedbrydende svampe og træødelæggende insekter.

Råddækning

Her dækkes skader forårsaget af råd, der ødelægger træets bæreevne eller funktion. Alle typer rådskader på døre og vinduer dækkes.

Vinduer, glaskogeplader og sanitet

Dækker alle former for brud på bygningens glas, vinduer, glaskogeplade og toilet samt håndvask. Dækningen gælder uanset årsagen og med en selvrisiko på 0 kr.

Skjulte rør og kabel

Her dækkes skader, der er en følge af utætheder i bygningens skjulte rørinstallationer og kabler.

Stikledning

Her dækkes skader, der er en følge af utætheder i stikledningerne i jorden.

Udvidelse 1

Her dækkes kosmetiske forskelle ved en dækningsberettiget skade (med 50% af udgiften), udvidet vandskade (skade efter nedbør, grundvand eller fygesne), skade forårsaget af skadedyr og udsivning fra synlige installationer samt fra beholdere og akvarier med et rumindhold på mere end 20 liter.

Udvidelse 2

Her dækkes mekaniske funktionsfejl (fejl og svigt i husets faste elektriske installationer), anden pludselig skade opstået ved daglig brug og tab af vand, olie og gas i forbindelse med en dækningsberettiget skade på rør og stikledninger.

 

 

                             

Spar penge 

– og få øget tryghed med i købet. 
Installer en DANTaet vandalarm. Læs mere >>                                     

 

Vi glæder os til at tale med dig!

Aros-forsikring-udfyld-formularen-husforsikring


 

Ring til Aros Forsikring

Kunderådgivning

__________________________________________________________________________________________________________________________

Værd at vide om husforsikring

Brandforsikring

Denne dækning er som regel obligatorisk, da de fleste husejere har lån i deres huse, og långiveren stiller normalt som krav, at der som minimum er tegnet
brandforsikring på huset.

Anden bygningsbeskadigelse inkl. retshjælp, husejeransvar, glas og sanitet

Herunder hører storm-, vand- og frostskader, tyveri- og hærværksskader samt pludselig opstået skade.

Læs vores gode råd:

Svampe-, insekt- og rådskade

Her dækkes udgifter til reparation af bygningsskade, som er forårsaget af trænedbrydende svampe, insekter eller råd.

Læs vores gode råd:

Rørskade

Her dækkes skader, der er en følge af utætheder i bygningens skjulte rørinstallationer samt stikledninger.

Udvidelse 1 + 2

Her dækkes udvidet vandskade, kosmetiske forskelle, skade forårsaget af gnavere, mekaniske funktionsfejl samt anden pludselig skade opstået ved daglig brug.


 

Vilkår

Siden her indeholder en kort oversigt over Aros Forsikrings nyeste betingelser for forsikringen. Oversigten kan derfor have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser herunder. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste betingelser, din police og vores til enhver tid gældende vedtægter, der udgør aftalen mellem os.

Betingelser for Husforsikring

 

Forsikringsbetingelser

Har du allerede en Husforsikring hos Aros Forsikring? – Se dine betingelser på ”Min Side”. Vær opmærksom på, at du kan have andre betingelser som kunde hos Aros Forsikring – log ind på ”Min Side” og se de betingelser, der gælder for lige netop dig.

Har du spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen:

7010 4222  


 

Andre forsikringer til dig 

indboforsikring-aros-forsikring
Indboforsikring Sumløs – inklusiv ID-Sikring, Web CLEAN-UP, tricktyveri og psykologisk krisehjælp.
Læs mere indboforsikring-aros-forsikring
sommerhusforsikring-aros-forsikring
Sommerhusforsikring Hos Aros Forsikring er du dækket mod de flest tænkelige skader.
Læs mere sommerhusforsikring-aros-forsikring
ulykkesforsikring-aros-forsikring
Ulykkesforsikring Dækker personskade og deltagelse i farlig sport som gokartløb eller historisk/klassisk motorløb.
Læs mere ulykkesforsikring-aros-forsikring
bilforsikring-aros-forsikring
Bilforsikring Lån trygt din bil ud til dine børn, børne- og svigerbørn
– uden ekstra selvrisiko.
Læs mere bilforsikring-aros-forsikring
Nyhedsbrev
Kontakt mig