Behandling af persondata

Hos Aros Forsikring passer vi godt på dine personlige oplysninger og behandler derfor alle dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Behandling af persondata

Persondataloven er hovedloven for, hvornår og hvordan personoplysninger kan behandles.

Når Aros Forsikring registrerer oplysninger om dig, skal vi ifølge persondataloven orientere dig om følgende:

  • Hvem der er dataansvarlig 
  • Hvorfor vi behandler oplysninger om dig
  • Videregivelse af oplysninger om dig
  • Orientering og rettigheder

 

Dataansvarlig

Aros Forsikring GS er dataansvarlig.

 

Behandling af oplysninger om dig

Aros Forsikring indhenter de oplysninger om dig, der er nødvendige for at tegne og administrere forsikringsprodukter samt behandle skadesager. De oplysninger, som Aros Forsikring indhenter er navn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, forsikringsoplysninger, betalingsoplysninger og/eller oplysninger om skader. De indhentede oplysninger registreres i Aros Forsikring med henblik på administration, rådgivning og eventuel markedsføring.

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver som kunde til Aros Forsikring, kan vi modtage og registrere oplysninger om dig fra andre, hvis du har givet samtykke til det. Det kan for eksempel være i forbindelse med indtegning, hvor der eventuelt indhentes oplysninger om skadeforløb, anciennitet og opsigelsesårsag i andre forsikringsselskaber. Oplysningerne bruges til at vurdere på hvilke vilkår, Aros Forsikring vil tegne forsikringen.

Aros Forsikring indhenter endvidere oplysninger fra Det Centrale Personregister med henblik på opdatering af adresseoplysninger samt oplysning om eventuel reklamebeskyttelse.

 

Videregivelse af oplysninger om dig

Aros Forsikring behandler alle dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Aros Forsikring kan dog være retlig forpligtet til at videregive dine oplysninger til tredjemand. Det kan for eksempel være til skattemyndighederne.

Hvis du betaler din forsikringspræmie via Betalingsservice, videregiver Aros Forsikring det registrerings- og kontonummer du har oplyst til Nets Danmark A/S.

Dine oplysninger kan endvidere være tilgængelige for Aros Forsikrings eksterne samarbejdspartnere i administrative sammenhænge.

 

Orientering og rettigheder

Du kan til enhver tid få oplyst, hvilke oplysninger Aros Forsikring har registreret om dig og hvilke oplysninger, der videregives om dig. Du har også ret til at få ændret eller slettet eventuelle ukorrekte oplysninger. Du kan henvende dig til:

Aros Forsikring
Viby Ringvej 4B, 8
8260 Viby J
Telefon 7010 4222

 

Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med Aros Forsikrings behandling af dine oplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.

Tilmeld dig nyhedsbrevet Hold dig opdateret om dine forsikringer og nye tiltag hos Aros Forsikring ved at tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev.
Ja tak, jeg vil gerne modtage nyhedsbreve fra Aros Forsikring med brugbare nyheder om forsikringer, relevante tilbud samt gode råd, der kan forebygge skader. Jeg kan til enhver tid afmelde mig igen.
Nyhedsbrev