aros-forsikring-imod-forsikringssvindel

Forsikringssvindel


Vores tilgang til forsikringssvindel

Aros Forsikrings værdier – hæderlighed og nærvær – afspejler sig i vores tilgang til forsikringssvindel.

Vi har tillid til de kunder, der anmelder en skade, ligesom vores kunder kan have tillid til, at vi gør vores bedste for at give en professionel, hurtig og ensartet skadebehandling.

I lyset af vores værdier og vores status som kundeejet forsikringsselskab ser vi det dog som en selvfølge, at vi gør en indsats imod forsikringssvindel. 

Vi arbejder som kundeejet forsikringsselskab på at sikre, at vores kunder til enhver tid kan få de bedste vilkår til den bedste pris.

Hvis uberettigede får udbetalt erstatning, går dette udover selskabets øvrige kunder.

Derfor har vi både en forrentningsmæssig og moralsk forpligtelse til at undersøge sager, hvor vi har mistanke om forsikringssvindel eller forsøg herpå.


 

Hvad er forsikringssvindel?

Der er tale om forsikringssvindel, hvis en kunde bevidst fortier eller afgiver ukorrekte oplysninger om en forsikringsbegivenhed, i den hensigt at opnå erstatningsudbetaling som ikke er berettiget.

Det kan f.eks. være, hvis en kunde skriver flere genstande på skadeopgørelsen ved et indbrudstyveri, end der reelt er blevet stjålet.

Det kan f.eks. også være, hvis en kunde indtegner sit barns bil med sig selv som bruger og forsikringstager for at opnå en økonomisk fordel.

Uanset hvilken form for forsikringssvindel der bliver begået, er det strafbart efter straffelovens regler.


 

Hvordan undersøger vi forsikringssvindel?

I sager hvor vi har mistanke om, at der er uoverensstemmelser i oplysninger af betydning for sagen, indleder vi en særlig undersøgelse.

Enten vil det være medarbejdere i Aros Forsikring, der undersøger sagen, men det kan også være en ekstern konsulent, der er uddannet politiassistent. Vi benytter os således ikke af privatdetektiver eller lignende.

Vi vil altid forsøge at belyse uklare forhold ved at gennemgå allerede indsamlet materiale, ved opklarende dialog med kunden eller ved at indsamle yderligere oplysninger med samtykke fra kunden.

Hvis ovenstående ikke afdækker sagens uoverensstemmelser tilstrækkeligt, kan vi være nødsaget til at iværksætte konkrete efterforskningsskridt. Det kan f.eks. være indhentelse af oplysninger fra vidner, fotoundersøgelser eller brug af data fra bilnøgler.

Når vi iværksætter særlige efterforskningsskridt, vil vi altid undersøge med objektivitet og hensynsfuld.

Vores medarbejdere og eksterne konsulenter arbejder til enhver tid inden for rammerne af gældende lovgivning og følger desuden Forsikring & Pensions branchekodeks for særlig undersøgelse af forsikringssager.

Du kan læse Forsikring & Pensions branchekodeks her. 

Hvis undersøgelsen ender med, at erstatningsudbetaling helt eller delvis afvises, vil kunden få en klar og grundig begrundelse herfor samt blive vejledt om mulighederne for at klage.


 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til selskabets behandling af sager med mistanke om forsikringssvindel, kan du kontakte os på telefon:

7010 4222