Gebyrer og afgifter

I forbindelse med tegning af forsikringer, er Aros Forsikring forpligtiget til at opkræve en række afgifter og gebyrer for Staten.

I forbindelse med tegning af forsikring er der en række lovpligtige afgifter og gebyrer, som Aros Forsikring opkræver for Staten. Herudover opkræver Aros Forsikring visse gebyrer som kompensation for udgifter til administration. 

Lovpligtige afgifter, gebyrer og bidrag til Staten

Af lovpligtige afgifter, gebyrer og bidrag bliver der opkrævet følgende i forbindelse med tegning af forsikringer:

 • Skadesforsikringsafgift opkræves, når du køber en ny forsikring, når du ændrer din forsikring, eller når du betaler for at forny din forsikring.

 • Afgiften på 1,1 procent er en del af forsikringens endelige pris. Det fremgår af præmieopkrævningen, hvor meget afgiften udgør for din forsikring.

 • Der er enkelte forsikringer, som allerede er pålagt statsafgift – fx ansvarsdækningen på motorforsikringer – og disse forsikringer er fritaget for afgiften.

 • Naturskadeafgift opkræves for hver police, som indeholder branddækning. Naturskadeafgiften dækker stormflods-, stormfalds- og tørkeskader. Det er Naturskaderådet, som afgør, om der kan udbetales erstatning. Naturskadeafgiften udgør 40 kr. pr. forsikring med brandforsikring pr. år.

 • Miljøbidrag opkræves på motorkøretøjsforsikringer. Bidraget opkræves til skrotning af biler.

  Miljøbidraget udgør 84 kr. pr. motorkøretøjsforsikring pr. år.
 • Statsafgift opkræves på bil-, knallert- og motorcykelforsikring. Statsafgift opkræves også ved forsikring af småbåde og windsurfere på indboforsikringer. Statsafgiften fastsættes af staten og varierer fra forsikringstype til forsikringstype. Statsafgiften opkræves hver gang ved fornyelse af forsikringen. Disse statsafgifter er inkluderet i priserne.

 • Aros Forsikring er medlem af Garantifonden for forsikringsselskaber, der blev oprettet i 2003 med det formål at sikre dækning til kunder, hvis deres forsikringsselskab går konkurs. Fonden dækker primært kunder med privatforsikringer, og den finansieres af de danske forsikringsselskaber samt nogle få udenlandske selskaber. Bidrag til Garantifonden fastsættes af Finanstilsynet.

  Bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber opkræves på:
  Indboforsikring
  Husforsikring
  Forsikring for nedlagt landbrug

  Bidraget udgør 40 kr. pr. police tegnet fra den 1. januar 2021. Garantifonden har ifølge egen årsrapport for 2017 en egenkapital på 256 mio. kr. som følge af Alpha Insurance A/S’ konkurs. I henhold til lov om garantifond for skadesforsikringsselskaber skal Garantifonden have en formue på mindst 300 mio. kr. Til reetablering af formuen opkræves derfor et beløb på 40 kr. pr. police.


 

Andre gebyrer

Der opkræves følgende gebyrer af Aros Forsikring:

 • Administrationsgebyret opkræves i forbindelse med opkrævning af forsikringspræmien og udgør 25 kr. ved girobetaling og 10 kr. ved opkrævning via BetalingsService.

 • Når vi er nødt til at sende en påmindelse ved for sen betaling, vil der blive opkrævet 100 kr. pr. påmindelse vi sender.

 • Ved månedsvis og ved ½ årlige betalinger opkræves et gebyr på 3% af den årlige præmie, hvilket sker i forbindelse med den øget administration samt det rentetab selskabet har herved.

 • Det er gratis at opsige forsikringen til hovedforfald. Ved opsigelse af din forsikring uden for normalt hovedforfald opkræves der et gebyr herfor. Gebyret afhænger af, hvor længe din forsikring har været ikraft.

 • For forsikringer, der har været ikraft i mere end 1 år, beregnes et gebyr på 75 kr. (Indeks 2024) pr. forsikring ved forkortet opsigelse.

 • For forsikringer, der har været i kraft i mindre end 1 år, beregnes et gebyr afhængig af din forsikring.
  Der opkræves følgende gebyrer ved forkortet opsigelse:

- 132 kr. for hundeforsikring og knallertforsikring
(Indeks 2024)

- 393 kr. for ulykkesforsikring, indboforsikring, rejseforsikring, bilforsikring, veteranforsikring, motorcykelforsikring samt campingvogns- og påhængsforsikring (indeks 2024)

- 654 kr. for villaforsikring, fritidshusforsikring og nedlagt landbrug (Indeks 2024)

Alle gebyrer for opsigelse med kort varsel indeksreguleres en gang om året den 1. januar.

Såfremt du har anmeldt en skade på en af dine forsikringer og ønsker at opsige din forsikring, kan du altid opsige forsikringen uden gebyr i 14 dage efter skaden er opgjort.

Panthaverdeklaration

Når dit finansieringsselskab låner penge ud, opkræver de et mindre gebyr til at få noteret en panthaverdeklaration hos forsikringsselskabet. Der betales kun oprettelsesgebyr ved første oprettelse. Ved selskabsskifte betales der ikke yderligere deklarationsgebyr.

Aros Forsikring opkræver følgende panthaverdeklarationsgebyrer:

B-deklaration   402 kr.
F-deklaration 1124 kr.
R-deklaration 1159 kr.

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte kundenservice på tlf. 7010 4222