viby-aros-forsikring

Bæredygtig, nærvær og hæderlighed


Som kundeejet forsikringsselskab handler vores virke ikke om at maksimere resultater på bundlinjen, men om at tage ansvar for det aftryk, som vi sætter på samfundet, miljøet og de konsekvenser, der er ved vores valg. Det handler om som virksomhed at opføre sig bæredygtigt, hæderligt og nærværende, hvilket også er Aros Forsikrings værdier, og derfor indgår FNs verdensmål også i vores CSR-arbejde.

Hos Aros Forsikring tager vi et samfundsansvar, både når det gælder investeringer, social ansvarlighed, skadebehandling og produktudvikling samt ved at give tryghed.


 

Vi arbejder med


✓ Vi støtter den grønne omstilling – det burde være en selvfølge. Se vores klimaregnskab

✓ Social ansvarlighed

✓ Forebyggelse og rådgivning i skadebehandlingen

✓ Ansvarlige investeringer


Internationale og brancherelaterede principper

De seneste år har de nære trusler mod danskernes tryghedsfølelse ændret karakter og omfatter i dag i høj grad også trusler om klimarelaterede skader på hjem og lokalsamfund.

For at integrere CSR i forretningen og tage et samfundsansvar støtter Aros Forsikring derfor op om FNs internationale verdensmål, samt brancheforeningen Forsikring & Pensions ambitiøse klimapolitiske udspil – En grøn retning for Danmark. Disse principper fungerer som en overordnet ramme for og inspirationskilde til Aros Forsikrings CSR-arbejde. 

Gennem vores CSR-indsatser sætter vi særlig fokus på verdensmålene:

 

  • Sundhed & trivsel (Verdensmål 3) 
  • Kvalitetsuddannelse (Verdens delmål 4.3) 
  • Bæredygtig energi (Verdensmål 7) 
  • Kulturarv (Verdens delmål 11.4) 
  • Ansvarligt forbrug & produktion (Verdensmål 12)