Ansvarlige investeringer

Vi skal skabe gode forsikringer og tryghed for vores kunder, samtidig med at vi skal investere selskabets egenkapital fornuftigt og ansvarligt. I vores investeringspolitik går ansvarlighed og afkast derfor hånd i hånd.

ansvarlighed og afkast derfor hånd i hånd

Vores investeringer overholder ESG-krav

Vi er bevidste om, at de virksomheder som Aros Forsikring investerer i, påvirker samfundet omkring sig, eksempelvis gennem miljøpåvirkninger, forhold for medarbejdere eller lokalbefolkningen.

Vi har derfor i mange år været opmærksomme på, hvordan vi har forvaltet og investeret selskabets egenkapital. Vi har investeret ordentligt, og derfor overholder vores investeringer de såkaldte ESG-krav (Environmental, Social and Governance), der både stiller krav til miljøhensyn, sociale forhold og god selskabsledelse.

Vores investeringer overholder ESG-krav

 


 

Vi investerer i solparker

Vi har endvidere investeret en del af vores egenkapital i solparker for positivt at bidrage til grøn energi. Investeringerne har sikret selskabet et solidt afkast, og den økonomiske soliditet kommer dig til gode, hvis vi f.eks. oplever flere større skader.

Klimacertifikatet for 2019 viser, hvor stor en andel Aros Forsikrings aktier udgør af NORDIC Solars grønne energiproduktion.