AP Børneforsikring

Hos Aros Forsikring har du mulighed for at tegne en AP Børneforsikring til dit barn, hvis du også har tegnet en almindelig børneulykkesforsikring til dit barn. AP Børneforsikring indeholder dækning for visse kritiske sygdomme, méngradserstatning ved sygdom og dødsfald i forbindelse med ulykke eller sygdom.
boernedaekning-aros-forsikring

Hvad koster det?

AP Børneforsikring er et tilvalg til dit barns børneulykkesforsikring (Ulykkesforsikring Barn), og det koster kun 285,10 kr. årligt pr. barn (indeks 2023).
 

Hvor meget får du udbetalt?

Hvad du eller dit barn kan få udbetalt, afhænger af forskellige faktorer. Du kan læse mere om de forskellige typer erstatninger herunder.

Strakserstatning ved visse kritiske sygdomme
AP Børneforsikring giver en strakserstatning på 100.000 kr., der udbetales som et engangsbeløb, hvis dit barn for eksempel får kræft, muskelsvind, sklerose eller en anden af de kritiske sygdomme, børn oftest rammes af. Det er op til jer selv, hvad pengene skal bruges på.

Varigt mén efter visse kritiske sygdomme
Det kan for eksempel være, hvis dit barn har fået konstateret forværring af helbredstilstanden, og sygdommen giver senfølger, der udvikler sig til varige mén. AP Børneforsikring giver også erstatning, hvis dit barn får en méngrad på minimum 5 % efter sygdommen, og dette ikke kan henføres til et ulykkestilfælde. Méngradserstatningen ved sygdom har en maksimumsum på 1.000.000 kr. Får dit barn fx en méngrad på 5 %, vil barnet dermed være berettiget til en erstatning på 50.000 kr. Denne erstatning vil blive indsat på en konto i dit barns navn og først blive tilgængelige for barnet, når det bliver myndigt.

Dødsfaldssum til dit barn efter det er fyldt 1 år
Mister du dit barn på grund af ulykke eller sygdom, modtager du 50.000 kr. som et engangsbeløb. Dødsfaldssummen er oprettet som en gruppelivsforsikring uden opsparing, og denne gruppelivsforsikring dækker hele døgnet og i hele verden.

Hvad dækker forsikringen?

AP Børneforsikring dækker en lang række kritiske sygdomme, som kan ramme dit barn, og hvor konsekvenserne ofte er lange og hårde sygdomsforløb samt varige mén. Du kan læse de konkrete sygdomme, AP Børneforsikringer dækker, i vores betingelser her.

Hvorfor skal du tilvælge AP Børneforsikring?

AP Børneforsikringen giver dig hjælp, når det virkelig gælder. Hvis dit barn får visse kritiske sygdomme og bliver alvorligt syg, kan dit barn få erstatning ved kritisk sygdom eller varigt mén, som kan være et godt økonomisk afsæt for dit barn senere i livet. Konsekvenserne af kritisk sygdom kan nemlig følge barnet resten af livet. AP Børneforsikringen dækker dit barn, indtil det fylder 18 år, hvorefter du kan fortsætte dækningen ved at tegne en fortsættelsesforsikring AP Ungdomsforsikring.

 


 

 


 

Spørgsmål og svar

Dækker en ulykkesforsikring alvorlig sygdom?

Almindelige ulykkesforsikringer dækker ikke, hvis dit barn får en alvorlig sygdom, som eksempelvis kræver ekstra pleje eller resulterer i mén resten af livet.

Hvorfor bør jeg vælge en AP Børneforsikring

Hvis dit barn får en kritisk sygdom som f.eks. leukæmi kan der opstå mén, der præger dit barns fremtid. Med en erstatning er dit barn bedre stillet i den værst tænkelige situation.

 


 

Vilkår

Siden her indeholder en kort oversigt over Aros Forsikrings nyeste betingelser for forsikringen. Oversigten kan derfor have forsimplede elementer og indeholder ikke en fuldstændig beskrivelse af gældende vilkår, betingelser og undtagelser. Hvis du vil vide i detaljer, hvad og hvordan forsikringen dækker og ikke dækker, kan du se de fuldstændige betingelser herunder. Vælger du at oprette forsikringen, er det vores nyeste betingelser, din police og vores til enhver tid gældende vedtægter, der udgør aftalen mellem os.

 Forsikringsbetingelser

Læs mere om betingelserne for AP Børneforsikring.
Har du spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen

7010 4222

 Betingelser for AP Børneforsikring

 

 


 

Andre forsikringer til dig

bilforsikring-aros-forsikring
Bilforsikring Lån trygt din bil ud til dine børn, børne- og svigerbørn
– uden ekstra selvrisiko.
Læs mere
husforsikring-aros-forsikring
Husforsikring Sikrer dig mod skader forårsaget af brand, storm, vand og frost.
Læs mere
ulykkesforsikring-aros-forsikring
Ulykkesforsikring Vi dækker varigt mén fra 5 % i forbindelse med personulykker.
Læs mere
indboforsikring-aros-forsikring
Indboforsikring Sumløs – inklusiv ID-Sikring, dækning af tricktyveri og psykologisk krisehjælp.
Læs mere