Dødsfaldsforsikring

Et dødsfald i den nærmeste familie rammer altid hårdt, og vi har brug for at kunne bearbejde sorgen samtidig med, at vi skal tackle usikkerheden om, hvordan vi fremadrettet skal klare os. Er der tale om en tragisk ulykke, er de pårørendes reaktion typisk også chok, som kan være svært at håndtere. Du kan tegne en dødsfaldsforsikring som tilvalgsforsikring til din ulykkesforsikring, og den dækker ved dødsfald i forbindelse med et ulykkestilfælde.
Dødsfaldsforsikring

Hvad koster det?

Prisen på en dødsfaldsforsikring afhænger af flere faktorer – blandt andet summen, du ønsker at være dækket med. For at tegne en dødsfaldsforsikring skal du som minimum vælge en sum på 50.000 kr., og du kan maksimum vælge en sum på 500.000 kr. Har du lyst til at høre mere om denne tilvalgsforsikring, eller ønsker du et uforpligtende tilbud, så er du altid velkommen til at kontakte os. Vi sørger for at gennemgå dine forsikringer i tæt samarbejde med dig, så vi sammen kan finde ud af, om du kan have gavn af at tegne en dødsfaldsforsikring.

Hvor meget kan du få dækket?

Hvor meget du – eller nærmere bestemt dine pårørende – kan få dækket, afhænger af, hvilken forsikringssum du har valgt på din dødsfaldsforsikring. Forsikringen skal ses som en økonomisk håndsrækning til dine nærmeste, så de fx har midlerne til at afholde den begravelse eller bisættelse, de/du ønsker. Vær opmærksom på, at der er tale om en engangsudbetaling, og at dødsfaldsforsikringen kun bliver udbetalt ved dødsfald i forbindelse med et ulykkestilfælde.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker dig som forsikringstager, hvis du dør som følge af en ulykke. Dødsfaldsforsikringen vil herefter blive udbetalt til nærmeste pårørende (medmindre andet er aftalt). Hvordan dine pårørende bruger pengene, er op til dem, men forsikringen bruges typisk til at sikre, at der er råderum til den svære, men vigtige, afsked.

Hvorfor skal du tilvælge en dødsfaldsforsikring?

En dødsfaldsforsikring kan være et rigtigt godt valg for dig, som gerne vil sikre dine pårørende en økonomisk håndsrækning i tilfælde af, at du dør som følge af en ulykke. Dødsfaldsforsikringen kan være med til at give dig ro og sikkerhed i hverdagen, fordi du ved, at der bliver taget godt hånd om dem, du holder af, hvis det frygtelige skulle ske, og du ikke længere er her.


Gå tilbage til ulykkesforsikringen >>

 


 

 


 

Strakserstatning
Strakserstatning Få 12.000 kr. i erstatning ved større knoglebrud og helt eller delvist overrevet korsbånd.
Læs mere
Tyggeskadeforsikring
Tyggeskadeforsikring Forsikringen dækker knækkede tænder samt ødelagt bøjle eller retainer ved tyggeskade.
Læs mere
Ekstra Hjælp-forsikring
Ekstra Hjælp-forsikring En forsikring for dig, der ønsker mulighed for hjælp efter indlæggelse på hospitalet.
Læs mere
Motorsport og ATV-forsikring
Motorsport og ATV-forsikring Dækker personskader under motorsport.
Læs mere