Ekstra Hjælp-forsikring

Ekstra Hjælp-forsikringen giver dig ekstra hjælp, når ulykken sker. Ekstra Hjælp-forsikringen sikrer dig hjælp i hjemmet efter indlæggelse på hospital, og din transport til og fra behandlingsstedet er også dækket, hvis du ikke selv er i stand til at køre.
Ekstra Hjælp-forsikring

Hvad koster det?

Ekstra Hjælp-forsikringen er et tilvalg til din ulykkesforsikring og koster kun 256 kr. årligt pr. person (indeks 2023). Vær opmærksom på, at den nævnte pris kun gør sig gældende, hvis du er indtegnet på vores nyeste ulykkesprodukt. Har du et ældre ulykkesprodukt, eller er du i tvivl om, hvilket ulykkesprodukt du har, er du altid velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan gennemgå dine forsikringer og finde ud af, om du kunne have gavn af at tegne en Ekstra Hjælp-forsikring.

Hvor meget kan du få dækket?

Med Ekstra Hjælp-forsikringen er du dækket med op til 10.000 kr. pr. ulykkestilfælde – en økonomisk håndsrækning, som kan fungere som et plaster på såret, hvis du har været udsat for en ulykke og er kommet til skade.
 

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker flere forskellige situationer, men fælles for dem er, at der skal have været tale om en ulykke, før Ekstra Hjælp-forsikringen kan anvendes. Er der tale om et dækningsberettiget ulykkestilfælde, dækker forsikringen rimelige og dokumenterede udgifter til disse fem ting:

  • Transport ved behandling/genoptræning
  • Hospitalsindlæggelsesdækning på 250 kr. pr. dag ved indlæggelse mere end 3 dage
  • Hjælp i hjemmet efter mere end 3 dages indlæggelse
  • Hjælp i hjemmet uden indlæggelse, f.eks. rengøringshjælp
  • Udgifter til medicin i forbindelse med ulykken

 
Du kan læse om dækningerne, og hvilke kriterier, der skal være opfyldt, før du kan benytte din Ekstra Hjælp-forsikring, ved at klikke her og gå til side 16.

Hvorfor skal du tilvælge en Ekstra Hjælp-forsikring?

Ekstra Hjælp-forsikringen er for dig, der ønsker at være sikret den rette hjælp, hvis du er uheldig og kommer ud for en ulykke, som kræver hospitalsindlæggelse. Det kan for eksempel være, at du er væsentligt hæmmet i udførelsen af normale daglige huslige gøremål, og du derfor er berettiget til at få dækket udgifter til hjælp i hjemmet, fx rengøringshjælp, eller at du kan få dækket udgifterne til relevant lægeordineret medicin.


Gå tilbage til ulykkesforsikringen >>

 


 

 


 

Strakserstatning
Strakserstatning Få 12.000 kr. i erstatning ved større knoglebrud og helt eller delvist overrevet korsbånd.
Læs mere
Tyggeskadeforsikring
Tyggeskadeforsikring Forsikringen dækker knækkede tænder samt ødelagt bøjle eller retainer ved tyggeskade.
Læs mere
Motorsport og ATV-forsikring
Motorsport og ATV-forsikring Dækker personskader under motorsport.
Læs mere
Dødsfaldsforsikring
Dødsfaldsforsikring Sikrer dine pårørende en økonomisk håndsrækning, hvis du dør som følge af en ulykke.
Læs mere