11. oktober 2022

Bidrag til Garantifonden

Aros Forsikring er medlem af Garantifonden for forsikringsselskaber, der har det formål at sikre erstatning for en anmeldt skade til kunder, hvis deres forsikringsselskab går konkurs. Fonden dækker primært kunder med privatforsikringer, og den finansieres af de danske forsikringsselskaber samt nogle få udenlandske selskaber. Garantifonden-Aros-Forsikring

Garantifonden spiller en vigtig tryghedsskabende rolle for de danske forsikringskunder og det danske samfund.

Servicemeddelelse til dig, der betaler månedligt:

Betaler du dine forsikringer månedligt, skal du være opmærksom på, at det beløb, vi trækker i januar, altid er inklusiv de årlige afgifter til staten. Derfor trækker vi et større beløb i januar end i de øvrige 11 måneder. Fra februar trækker vi igen det almindelige månedlige beløb + indeks 2023, som er 2,24 %. Undtaget er fritidshuse og nedlagt landbrug, hvor indeks 2023 er fastsat til 9,88 %.

Bidrag til Garantifonden fastsættes af Finanstilsynet

Finanstilsynet har fastsat bidraget til Garantifonden til 40 kr. pr. police. De 40 kr. er en årlig engangsbetaling, der enten betales ved køb af ny forsikring eller ved betaling af en eksisterende forsikring.

Bidrag til Garantifonden opkræves på følgende forsikringer:

  • Bilforsikring
  • Motorcykelforsikring
  • Veterankøretøjsforsikring
  • Knallert 45
  • Indboforsikring
  • Husforsikring
  • Sommerhusforsikring
  • Forsikring for nedlagt landbrug

Ved månedlig betaling: 

Betaler du dine forsikringer månedligt, skal du første gang betale til Garantifonden, når dine forsikringer træder i kraft. Herefter opkræves gebyrerne til Garantifonden den 1. januar året efter. Gebyrerne vil fremgå af din Betalingsservice-opkrævning. Vær opmærksom på, at der er tale om én årlig opkrævning, og at din regning i januar derfor er højere end de øvrige måneder.

Ved årlig betaling:

Betaling af gebyrerne til Garantifonden sker ved ikrafttrædelse af dine forsikringer, og året efter opkræves de enten ved din betalingstermin, eller hvis du forud for denne har lavet en ændring af din police.

Eksempel:

Du betaler dine forsikringer årligt den 1. oktober, men du vælger at øge kørselsforbruget på din bilforsikring den 1. marts. Derfor forfalder gebyret til Garantifonden på din bilforsikring på dette tidspunkt. Det betyder, at du ved ændringen af din bilforsikring 1. marts skal betale et gebyr på 40 kr. til Garantifonden, ligesom du også skal betale differencen på din bilforsikring frem til 1. oktober, hvor din helårlige betaling forfalder. Du bliver så ikke opkrævet gebyret til Garantifonden på din bilforsikring d. 1.oktober, kun på de øvrige forsikringer. Først året efter er alle gebyrerne til Garantifonden igen samlet og skal betales den 1. oktober.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 7010 4222 

Tilbage