Børnedækning ved kritisk sygdom

Hos Aros Forsikring har du mulighed for at tegne en unik børnedækning, som tilvalg til dit barns Ulykkesforsikring. Forsikringen indeholder dækning for visse kritiske sygdomme, méngradserstatning ved sygdom og dødsfaldsulykker.

Forsikringen dækker:

Visse kritiske sygdomme

 • Hvis dit barn har fået stillet en sygdomsdiagnose, som indgår under visse kritiske sygdomme.
 • Terminal sygdom, hvor levetiden er højst 12 måneder.
 • Forsikringssummen er kr. 100.000, der udbetales som et engangsbeløb.

 

Méngradserstatning ved sygdom

 • Hvis dit barn har fået konstateret forværring af helbredstilstanden, og det ikke kan henføres til et ulykkestilfælde.
 • Når en sygdom er direkte årsag til, at dit barns medicinske invaliditet (dvs. mén) fastsættes til mindst 5%.
 • Méngradserstatning ved sygdom har en max. sum på kr. 1.000.000.

Dødsfaldssum til dit barn efter det er fyldt 1 år

 • Dødsfaldssum er oprettet som en gruppelivsforsikring uden opsparing.
 • Summen udbetales ved dit barns død. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom.
 • Gruppelivsforsikringen dækker hele døgnet og i hele verden.
 • Forsikringssummen er kr. 50.000, der udbetales som et engangsbeløb.

 

Samarbejde med AP Pension

 • Børneforsikringen er oprettet i et samarbejde med AP Pension, og forsikringen tegnes i tilknytning til Aros Forsikrings Ulykkesforsikring.

 

Ring til Aros Forsikring

Kunderådgivning


 

Ulykkesforsikring Dækker personskade og deltagelse i farlig sport, gokartløb eller historisk/klassisk motorløb.
Læs mere
Indboforsikring Sumløs – inklusiv ID-Sikring, dækning af tricktyveri og psykologisk krisehjælp.
Læs mere
Husforsikring Sikrer dig mod rådskader, der har betydning for
træets bære- eller funktionsevne.
Læs mere
Bilforsikring Lån trygt din bil ud til dine børn, børne- og svigerbørn
– uden ekstra selvrisiko.
Læs mere
Nyhedsbrev
Kontakt mig