31. august 2018

Begræns skader ved et skybrud

Oversvømmede haver og veje, vandfyldte kældre og kloakdæksler, der løfter sig. I løbet af de senere par år har vi oplevet flere skybrud i Danmark. Et skybrud er defineret ved, at der kommer 15 millimeter nedbør eller mere på 30 minutter eller mindre. Forebyg skader ved skybrud

Forsikringen dækker som udgangspunkt, når der er tale om et skybrud. Men du kan også selv gøre noget for at forhindre eller minimere skaderne, når der kommer et skybrud.

6 gode råd der kan begrænse skaderne:

  • Luk døre og vinduer
  • Luk ventilationshuller i ydervæggene
  • Tjek afløb og tagrender
  • Fjern ting og sager fra kældergulvet
  • Grav evt. kanaler rundt om huset, som kan aflede vandet
  • Hav sandsække klar

Hvornår dækker forsikringen ved skybrud?

Hvis du får en vandskade i dit hjem i forbindelse med et skybrud, dækker Husforsikring skaden, såfremt vandet ikke er trængt ind gennem revner, åbne vinduer, på grund af tilstoppede tagrender eller andre utætheder. Er dit afløb fuldt funktionelt og bygningen vedligeholdt, er der ingen problemer i at få dækket skaderne.

Du skal være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis oversvømmelsen er afledt af havet, en fjord, søer eller vandløb.

Har du fået skader ved skybrud? – Udfyld skadeanmeldelse

Har du spørgsmål til skybrud, er du velkommen til at kontakte skadeafdelingen på telefon 8734 5099.

Tilbage