Aros Forsikrings rekrutteringspolitik

Når du sender en jobansøgning til Aros Forsikring, er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

1. Aros Forsikrings kontaktoplysninger

Personoplysningerne indsamles og opbevares af:

Aros Forsikring GS
Viby Ringvej 4B, 8.
8260 Viby J
CVR-nr. 35 99 27 15
Tlf. 70 10 42 22
E-mail: aros@aros-forsikring.dk 

Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af persondata i forbindelse med HR-aktiviteter er Nina Tange Dahl, der kan træffes på telefon 8734 5020 eller pr. mail på ntd@aros-forsikring.dk.

Aros Forsikring behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

2. Kategorier af personoplysninger

Oplysningerne som du fremsender eller som indhentes via en reference omfatter ansøgning, CV, referencer, karakterudskrifter og evt. øvrige bilag, som du vælger at sende til os. Vi kan i nogle tilfælde bede dig om at gennemgå en personlighedstest og/eller en kognitiv test. Disse oplysninger udgør almindelige personoplysninger. Vi behandler endvidere CPR-nummer og følsomme personoplysninger, men dette sker alene, hvis du selv (på uopfordret vis) indsender disse oplysninger.

3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces samt i forbindelse med en eventuel ansættelse.

Retsgrundlaget for vores behandling er som udgangspunkt artikel 6, stk. 1, litra b, i databeskyttelsesforordningen, dog således at indhentelse af referencer altid finder sted på baggrund af dit udtrykkelige samtykke, jf. hhv. artikel 22, stk. 2, litra c, i databeskyttelsesforordningen og artikel 6, stk. 1, litra a, i databeskyttelsesforordningen. Samtykke vil blive oplyst og gennemført selvstændigt overfor dig.

Vi vil i visse situationer – afhængigt af stillingens karakter – foretage et baggrundstjek ved at søge oplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder som LinkedIn, Facebook, Google mv., i det omfang vi vurderer, at oplysningerne har relevans for varetagelsen af dit job. Dette gør vi ud fra en berettiget interesse i at sikre, at vi ansætter den bedste kandidat – både fagligt og personlighedsmæssigt – jf. artikel 6, stk. 1, litra f, i databeskyttelsesforordningen.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere af personoplysningerne

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests osv. – vil dette fremgå af jobopslaget.

Overladelse af dine personoplysninger til eventuelle databehandlere sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler, herunder krav til fortrolighed samt sletning af oplysninger efter rekrutteringsprocessens afslutning.

5. Periode for opbevaring af personoplysningerne

Vi opbevarer din ansøgning og andre oplysninger, indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Aros Forsikring har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i Aros Forsikring, overgår personoplysningerne til din personalemappe.

Får du ikke stillingen, men vurderer vi, at der kan blive behov for en person med dine kvalifikationer inden for en overskuelig fremtid, kan vi bede dig om at give samtykke til at opbevare ansøgningen længere end 6 måneder, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykke vil blive oplyst og gennemført selvstændigt overfor dig.

6. Dine rettigheder

I forbindelse med Aros Forsikrings behandling af personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til at trække dit samtykke tilbage med virkning for fremtiden.
  • Ret til indsigt i, hvilke personoplysninger Aros Forsikring behandler. Aros Forsikring skal svare inden rimelig tid, dog senest en måned efter anmodningen.
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger.
  • Ret til at få slettet eller stoppet behandlingen af oplysninger, som ikke længere er relevante for ansættelsen, eller hvor grundlaget for behandlingen ikke længere er til stede, herunder hvis samtykke er tilbagekaldt.
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling.
  • Ret til dataportabilitet af dine oplysninger.
  • Ret til at klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på datatilsynet.dk.