26. december 2018

Er du dækket ved tøbrud?

Tøvejr kan gøre store skader, men du kan selv gøre meget for at mindske skaderne. toebrud-skader-aros-forsikring

Hvad kendetegner et tøbrud?

Der er tale om et tøbrud, når der ligger en vis mængde sne, og temperaturerne skifter fra frysegrader til tøvejr over kort tid. Per definition er det et tøbrud, når temperaturerne stiger fra minusgrader til f.eks. 8-10 plusgrader i løbet af et halvt døgn.


 

Hvordan er du dækket ved tøbrud?

Når vi vurderer, om forsikringen dækker efter et voldsomt tøvejr, er udgangspunktet altid at se på, hvordan skaden er sket.

Hus- og indboforsikringen dækker eksempelvis, hvis:

 • Oversvømmelse skyldes vandmængden fra overfladevand eller tag og trænger ind i bygningen, selvom det er intakt.
 • Afløbsforholdene er i orden, og der på trods af dette stiger vand op fra afløbet.
 • Vandet trænger ind gennem naturlige utætheder f.eks. skotrende eller ventilationsåbninger.

Forsikringen dækker ikke hvis:

 • Nedløbsrøret ikke er renset, og vandet derfor ikke har mulighed for at løbe ned i afløbet
 • Vandet kommer ind ved taget gennem revner eller andre utætheder (med mindre at du har tegnet Udvidelse 1 Husforsikring)
 • Oversvømmelsen kommer fra havet, en sø, fjord, å eller vandløb


 

Forebyg skader ved tøbrud

Det kan du gøre for at sikre dig ved tøbrud:

 • Følg med i vejrudsigten
 • Grav render ved huset, som kan føre smeltevandet væk
 • Sørg for, at huller under døre og udluftningskanaler er dækket til, brug eksempelvis sandsække
 • Fjern evt. fygesne fra loftet, inden det smelter
 • Fjern snebunker og større mængder sne tæt ved huset
 • Tjek, at der er frit afløb i tagrenderne
 • Fjern istapper
 • Få naboen eller familien til at hjælpe, hvis du er ude og rejse


 

Det skal du gøre, hvis du oplever skader ved tøbrud:

 • Anmeld hurtigst muligt skader på telefon 8734 5099
 • Begræns skaden mest muligt. Opsaml smeltevand i spande, baljer eller lignende for at undgå yderligere vandskade
 • Tag billeder af skaden, og smid ikke noget væk, før det er aftalt med forsikringsselskabet
 • Aftal evt. et besøg af taksator

  Er du i tvivl om, hvorvidt din forsikring dækker din skade, så ring til Aros Forsikrings skadeafdeling på telefon 8734 5099

Tilbage