29. oktober 2018

Sådan forhindrer du stormskader

Læs, hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået en stormskade, bliv klogere på, hvad forsikringen dækker, og få tips til, hvordan du kan forebygge skader inden en storm. Tips til at forhindre stormskader

Før stormen - tjek:

 • taget
 • antenne og parabol
 • skorsten - at der ikke er løse dele
 • løse rygsten på tegl- og betontage
 • at tagplader og tagsten ikke sidder løse
 • at dine hegn og plankeværker står ordentlig fast
 • store træer, der står tæt ved dit eller naboens hus. Måske er det en god idé at få dem fældet, hvis træet er i fare for at vælte. Fjern grene, der er rådne, eller som hænger løst.

Ved stormvarsel:

 • Sørg for, at parasol, havemøbler og trampolin er fastgjort
 • Undgå at parkere din bil under et træ eller i nærheden af for eksempel store skraldespande, for der kan være risiko for, at de kan trille under en kraftig storm
 • Luk porte, døre og vinduer
 • Hvis du er ved at bygge om; fastgør presenninger, tjek stilladser, afstiv byggematerialer og nyopførte konstruktioner, der kan blive påvirket af stormen
 • Hvis du er bortrejst, er det en god ide at bede nabo eller familien om at tjekke huset for de ting, der er beskrevet ovenfor.
   

Inden du anmelder en stormskade

Når det er forsvarligt og sikkert, er det vigtigt, at du forsøger at begrænse skadens omfang og forebygge, at der ikke sker yderlige skader, eller at den skade, der er sket, ikke forværres.

Forsøg i første omgang at redde dine ting. Hvis du skal have erstatning for ting, som er ødelagt, er det vigtigt, at du ikke smider dem væk, men gemmer dem.

Er der f.eks. blæst tagsten af taget, eller er et vindue blevet smadret, skal skaden afdækkes for at undgå, at der trænger fugt eller kulde ind i huset. Brug presenninger, træplader, plastik eller andet materiale, som kan holde vand og vind ude. Husk dog at tage de rette sikkerhedsforanstaltninger under en storm.

Har du oplevet strømsvigt, er det en god idé at tjekke din fryser. Flyt eventuelt madvarer eller lignende over til naboer, familie eller venner, som har strøm og plads i fryseren.

Har du fået en større stormskade?

Har du fået en større stormskade, f.eks. et tag, der er blæst helt af eller et træ, der er væltet ned over huset, anbefaler vi, at du ringer til vores skadeafdeling på telefon 8734 5099 (døgnvagt).
 

Har du fået en mindre stormskade?

Det kan være løsrevne tagsten eller et væltet drivhus. Ved disse former for mindre stormskader kan du anmelde skader online på vores hjemmeside.

Anmeld skaden på Mit Aros

Husk at tage billeder af skaden, da det er vigtigt med dokumentation, når vi behandler skaden.

Sådan er du dækket ved skader efter storm:

Har du oplevet:

 • Træer, der vælter ind over huset
 • Tagsten, der er blæst af
 • Ruder, der er blevet suget ud
 • En trampolin, der blæser igennem et vindue
 • Skader, som er sket i forbindelse med storm, er ret nemme at afgøre, og de vil som regel blive dækket af forsikringen.

Er du uheldig og har oplevet skader under en storm, skal du forholde dig til to forskellige forsikringer.
 

Husforsikringen

Du behøver ikke købe en Tillægsforsikring for at være dækket i forbindelse med stormskader. Det indgår nemlig i Husforsikringen på samme måde som bygningsbeskadigelse og brand. En tommelfingerregel er, at alle de ting, som ikke falder ud, hvis man vender huset på hovedet, er dækket af din Husforsikring.
 

Indboforsikring

Er der i forbindelse med stormen sket skade på dine ejendele, f.eks. ved en vandskade som følge af at taget er blæst af, skal du have fat i din Indboforsikring.

Tjek om dit område har været stormramt

Forsikringerne dækker dog først, når stormen når en vindhastighed på 17,2 meter i sekundet eller derover. Du kan på forsikringsvejret.dk tjekke, om der har været storm, der hvor du bor.

Hobbydrivhuse og hegn

Har du et hobbydrivhus eller et skur i haven, som er blevet skadet i forbindelse med en storm, dækker forsikring som regel, dog ikke glas i drivhuse. Det er et krav, at det er monteret på et muret eller støbt fundament, og så skal de være nævnt i din police som en del af dækkede bygninger.

For hegn gælder det også, at stolperne skal være monteret på støbte fundamenter, og at disse er synlige over jorden. Vi dækker også trykimprægnerede stolper i jorden i forbindelse med hegn og stakitter.

Skadesbegrænsning er dækket

Du er også dækket, hvis du f.eks. skærmer et smadret vindue af med en plade, eller du har tildækket et hul i taget. Har du haft omkostninger i den forbindelse, dækker forsikringen udgifterne, hvis der er tale om rimelige omkostninger.


Hvad dækker forsikringen ikke ved storm?

Forsikringen dækker det meste efter en storm, men der er dog en række ting, som du ikke kan få erstatning for.

Forsikringen dækker ikke:

 • Oprydning efter storm f.eks. i forbindelse med et væltet træ. Husforsikringen dækker kun den del af oprydningen, som er i direkte forbindelse med huset.
 • Haveanlæg, havemøbler, planter, haveskulpturer osv., hvis haveskulpturen ’blot’ er væltet på grund af kraftig vind, er den altså ikke dækket af forsikringen.
 • Er det bestemt, at en bygning skal nedrives, før en skade sker, dækker forsikringen ikke, (måske dækkes oprydning)


Hvilke forudsætninger skal opfyldes for at få dækning af stormskader?

 • Meld skaden hurtigst muligt
 • Sørg for at begrænse skaden mest muligt
 • Gem kvitteringer, hvis du har haft udgifter til skadesbegrænsning
 • Tag billeder af skaden til dokumentation
 • Gå ikke i gang med at udbedre skaden selv, inden du har talt med os, da vi skal have mulighed for at taksere skaden først
 • Vær sikker på, at alle bygninger på din grund er skrevet med i policen, og dermed er dækket af Husforsikringen

 

Har du spørgsmål til stormskader, er du velkommen til at ringe til Aros Forsikrings Skadeafdeling på telefon 8734 5099.

 

Tilbage