henri-klaraborg-bestyrelsen-aros-forsikring

Henri Klaaborg - Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen i Aros Forsikring er valgt af de delegerede og består af:

Formand Lars Dahl-Nielsen

Næstformand Michael Busck

Peter Rosenkrands

Henri Klaaborg

Berit Larsen

Thomas Amtrup

Bestyrelsen udgør sammen med direktionen ledelsen i Aros Forsikring og udstikker de overordnede linjer for selskabets drift, samt overvåger at regnskabet tilrettelægges og udføres betryggende.