02. februar 2021

4 dage til omregistrering af køretøjer

Står du overfor at skulle købe eller sælge et køretøj, skal du være opmærksom på, at siden den 1. januar 2021 skal køretøjer omregistreres indenfor fire hverdage efter, at bilhandlen er sket. Det betyder for dig, at overgangsperioden for at få omregistrering på plads i forbindelse med bilkøb, kortes ned fra 3 uger til blot 4 hverdage. Husk at omregistrere bilen med det samme

Det er vigtigt at få omregistreringen på plads med det samme, da det handler om, hvem bilen tilhører og hvem der har ansvaret, hvis der sker en ulykke eller en lovovertrædelse med bilen.

Her kan du med fordel anvende Motorstyrelsens nye app – Ejerskifte - som gør det hurtigt og sikkert at omregistrere køretøjer. Køber og sælger kan foretage omregistreringen sammen på ganske få minutter, og det er en fordel for alle parter. Læs mere her

 

Hurtig omregistrering har følgende fordele:  

  • Hurtig omregistrering medfører, at der opstår færre tvister mellem køber og sælger af et køretøj, efter handlen er indgået. Det har især betydning ifm. handler mellem private personer. Tidligere har Motorstyrelsen modtaget en række henvendelser om uenigheder efter bilhandler, hvor køber laver skader på bilen, før omregisteringen fandt sted. Ved at sætte fristen for omregistrering ned til 4 dage, vil der opstå færre af den type sager – til glæde for både køber og sælger.

 

  • Den kortere frist har også betydning, når politiet laver fartkontroller eller udsteder parkeringsbøder. Tidligere risikerede man, at bøden blev sendt til den person, der havde solgt bilen og ikke til den nye ejer, som parkerede ulovligt eller kørte for hurtigt i bilen. Da omregistreringen nu sker hurtigere, vil det være den nye registrerede ejer, der modtager bøden.

 

  • Ved at omregistrere køretøjet inden for 4 dage sikres det, at sælger ikke skal betale de løbende afgifter i op til tre uger, selv om vedkommende har solgt køretøjet. Det medvirker til at sikre, at alle afgifter bliver opkrævet korrekt.

 

Vigtig viden:

Hvis du sælger din bil, er det den nye ejer, der har pligt til at ejerskifte den inden for fire hverdage. Gør den nye ejer ikke det, kan du som sælger bede Motorstyrelsen afmelde køretøjet.

 

Tilbage